Řešení pokut s výhodou

S Profichipem proti pokutám a bodovému systému

Chcete jezdit bez pokut, nebát se, že dostanete trestné body a přijdete o řidičský průkaz? Stali jsme se partnerem Resenipokut.cz. S Profichipem získáte každý 13. měsíc využívání služby ZDARMA.

Možnost uzavření smlouvy online nebo přímo na provozovně.

   

Již nikdy žádná pokuta, již nikdy žádné trestné body!

Řešenípokut.cz Vás ochrání proti pokutám za přestupky za volantem. Ať už se jedná o špatné parkování nebo jste v měřeném úseku překročili rychlost, telefonovali za volantem, jeli na červenou či předjížděli přes plnou čáru, díky této službě již nebudete platit žádné pokuty a nebudete dostávat trestné body

Cílem těchto služeb není pohrdání přestupkovým právem, ba naopak, ochrana obviněného z přestupku v zákonných intencích a zajištění spravedlivého procesu, ve kterém budou respektována všechna jeho práva. Druhým a neméně důležitým cílem je chránit klienty před nepřiměřenými pokutami, které mohou dosahovat výše až 50.000,- Kč.

Naše služba

Tarif řidič: 2.799,- Kč / 12 měsíců

Zastoupení daného řidiče v jakémkoliv vozidle. Uzavřete smlouvu prostřednictvím firmy Profich s.r.o. a získejte 13. měsíc jako bonus ZDARMA! Smlouvu můžete uzavřít na kterékoliv z našich provozoven (Praha, Brno) nebo se sami zaregistrovat online.

Jak to funguje?

Tato služba platí na celém území ČR a řeší:  VŠECHNY přestupky kromě "alkoholu, drog a dopravních nehod".


Klient s přestupkem VŽDY nesouhlasí

Klient VŽDY žádá o předání přestupku ke správnímu řízení

Klient se VŽDY se chová slušně

Klient NIKDY nic nepodepisuje

Klient NIKDY nic na místě přestupku neplatí

Jakmile klient obdrží předvolaní, předá ho do tří dnů mailem formou skenu na Řešenípokut.cz, obratem je mu zaslána plná moc se spisovou značkou předvolaní, tu klient podepsanou a oskenovanou pošle obratem zpět a Řešenípokut.cz klienta bez jeho osobní přítomnosti zastupuje v plném rozsahu.

 

GARANCE SLUŽBY – JIŽ ŽÁDNÉ POKUTY A ŽÁDNÉ TRESTNÉ BODY

V případě, že klient nebude ve správním řízení obhájen, celá pokuta mu bude od Řešenípokut.cz zaplacena a za každý přidělený bod obdrží kompenzaci ve výši 1.500,- Kč.