Vypnutí SAP sekundárního vzduchu

bad-secondary-air-injection-pump-symptoms.jpgPři studeném startu zážehového motoru je nutná „sytá směs“, tzn. směs s přebytkem paliva. Katalyzátor v tomto provozním stavu ještě nedosáhl provozní teploty, a proto dochází v době mezi studeným startem a spuštěním regulace lambda k tvorbě velkého množství kysličníku uhelnatého a nespálených uhlovodíků – a to také u zážehových motorů s nízkými škodlivými emisemi. Díky vefukování okolního vzduchu s vyšším množstvím kyslíku do výfukového potrubí („sekundární vzduch“) dochází k dodatečné oxidaci („dodatečnému spalování“) škodlivých látek. Hlavním problémem tohoto systému je, že samotný ventil je náchylný k selhání. Pomocí této služby, lze komponentu odstranit bez dalších problémů.

Úpravu provádíme softwarovou úpravou na řídících jednotkách motoru Bosch, Siemens, a další. Informace o úpravě na Vašem voze Vám rádi zodpovíme e-mailem nebo telefonicky.

 

Objednávka Vypnutí SAP sekundárního vzduchu

Celkem za 3 000 Kč